Archive for januari, 2011

Flugor.se och Sameo med Ken Persson

Flugor.se är sannolikt Sveriges största affär för fiskeflugor. Här är intervjun med delägaren Ken Persson om hur Flugor.se kom till och om bakgrunden till varumärket Sameo. Ken för också fram en intressant observeration om AFTM-systemet (viktklassning av linor och spön).

Länkar för avsnittet:

Musiken är av Christy Mclaren. Läs mer på Mevios Musicalley.com.

Trucken knäcker spöet

Ibland knäcks ett flugspö utan att någon ansträngning alls behövs. Ibland behövs en gaffeltruck!

Tags: ,

I väntan på säsongen del 2 – flugbindning

Tags: